Kontaktuppgifter

Nybrogatan 26, 114 39 Stockholm

Enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, så har de grupper som omfattas av lagen rätt till ett drägligt liv. Det här innefattar att man har rätt till flera saker i form av insatser och hjälp från samhället. Men det betyder också att man har rätt till ett eget boende, som dessutom har anpassats för ett så självständigt liv som möjligt.

Här ska vi titta lite närmre på en form av boende som finns inom ramen för LSS och vad den som flyttar in på ett sådant boende kan förvänta sig när det kommer till insatser och stöd.

Bostad med särskild service

I nionde paragrafen i LSS beskrivs det som är rätten till en bostad med särskild service. I dagligt tal kallas den här boendeformen i regel för serviceboende eller servicebostad.

Det här är en typ av boende som passar den som har en funktionsvariation eller annan diagnos som ger svårigheter i det dagliga livet. En vanlig lösning för serviceboende är att det i en trappuppgång finns ett antal lägenheter som hyrs av en utförare. Utförare i det här sammanhanget är den eller de personer som driver boendet. Det kan vara en kommunal verksamhet men lika ofta så är det ett privat företag eller ett kooperativ.

Socialtjänsten i hemkommunen hyr en av lägenheterna av utföraren och en klient med behov får flytta in i lägenheten. Förutom bostad så ingår också service från och tillgång till personal dygnet runt. Personalen i fråga finns i regel i en lägenhet i samma uppgång.

Vanliga insatser

Personalen som arbetar på serviceboendet ser till att klienterna får hjälp med det de behöver i vardagen. Det kan röra sig om allt från att gå och handla till att städa eller betala räkningar.

Dessutom ska det enligt LSS finnas ett gemensamt utrymme där de som bor på boendet kan gå för att äta gemensamma måltider eller umgås med andra som bor på serviceboendet. Den gemensamma lokalen brukar vara i anslutning till personalutrymmet och hålla öppet från morgon till kväll. Det är dock ingen daglig verksamhet som bedrivs där, vilket är en viktig distinktion att göra.

Rätt till avskildhet

De som bor på ett serviceboende har rätt till att få de insatser som beskrivits ovan. Men de har också en möjlighet att leva sitt eget liv, utan alltför mycket inblandning från personal. Den som bor på ett serviceboende har faktiskt inte ens skyldighet att släppa in människor i sin bostad om de inte vill.

Share:

author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *