Kontaktuppgifter

Nybrogatan 26, 114 39 Stockholm

Samhälle

När använder polisen sin batong?

Du kanske har sett poliser bära batonger och tänkt: ”Wow, det ser ut som ett riktigt kraftfullt vapen”. Du har rätt, det är verkligen kraftfulla

LSS lagen hjälper funktionsnedsatta
Samhälle

Rätt till bostad genom LSS

Enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, så har de grupper som omfattas av lagen rätt till ett drägligt liv. Det här