Kontaktuppgifter

Nybrogatan 26, 114 39 Stockholm

Horizon, den nya plattformen från Meta som ännu är under utveckling, har redan fått en hel del kritik. Kritiken kommer både utifrån och från de egna leden inom Meta. Framförallt så verkar det handla om förvirring kring vad syftet och målet med satsningen egentligen är. Men också andra åsikter och kritik av en annan karaktär har framförts.

Vad är Horizon?

Horizon är en social plattform, eller om man så vill ett socialt media, som samtidigt är en virtuell värld. Det som vi vanligtvis menar eller till och med ser när vi söker efter bilder eller rörligt material från den virtuella världen är Horizon Worlds.

Plattformen är fortfarande under uppbyggnad och i skrivande stund så är den tillgänglig i Spanien och Frankrike. Det är en virtuell miljö där människor genom en avatar kan röra sig runt i en virtuell värld. Världen innehåller inte bara andra användare utan också platser för exempelvis handel eller spel.

Den tidiga kritiken

Till en början handlade kritiken nästan uteslutande om att projektet Horizon inte hade någon riktning. Konceptet, vilket det nu var, hade redan testats med plattformar som Second Life. Det fanns också en anledning till att föregångare inte längre existerade – nyhetens behag svalnade och människor såg inte längre poängen med den här typen av plattform.

Ett riktigt antiklimax

Projektet som beskrivs som något som endast Mark Zuckerberg tror på, började under 2021 att låta inbjudna användare delta i den virtuella världen. Mottagandet var minst sagt svalt. Ingen av de tidiga användarna såg poängen med de begränsade funktioner som erbjöds eftersom de görs bättre av andra sociala media.

Grafiken och själva upplevelsen är dock det som fått mest kritik. Horizon är enligt de flesta bedömare orimligt dåligt designat. Att jämföra grafiken med ett datorspel från millennieskiftet är, enligt många, att vara alltför snäll.

Det svala mottagandet och blandningen av kritik och förvirring har gjort att Metas operativa chef sedan 14 år lämnade företaget under 2022.

Share:

author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *